FOUNDATIONONE® HEME

Badanie wyspecjalizowane dla nowotworów układu krwiotwórczego i mięsaków, w tym między innymi: białaczek, zespołów mielodysplatycznych, zespołów mieloproliferacyjnych, chłoniaków, szpiczaka mnogiego, mięsaka Ewinga oraz mięśniakomięsaka gładkokomórkowego.

ZAMÓW TEST

Typ nowotworu:
Nowotwory hematologiczne, mięsaki

 

TYP PRÓBKI
bloczek parafinowy lub szkiełka, krew obwodowa, aspirat szpiku kostnego

 

CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK
około 14 dni roboczych

Co to jest FoundationOne® Heme?

FoundationOne®Heme jest kompleksowym profilowaniem genomowym wyspecjalizowanym dla nowotworów hematologicznych oraz mięsaków.

Test ma na celu dostarczenie lekarzom klinicznie istotnych informacji, aby pomóc w poznaniu profilu genomowego nowotworu pacjenta, ocenie rokowania i wybraniu spersonalizowanej terapii. Raport z badania dostarcza informacje na temat klinicznie istotnych zmian genomowych, możliwych terapii celowanych, dostępnych badań klinicznych oraz biomarkerów, które mogą pomóc przewidzieć odpowiedź pacjenta na immunoterapie.

FoundationOne® Heme jest zwalidowany do wykrywania czterech głównych klas zmian genomowych w ponad 400 genach związanych z onkogenezą. Oprócz analizy DNA, badanie FoundationOne®Heme sekwencjonuje także RNA z ponad 250 genów, aby jeszcze dokładniej ocenić fuzję genów – powszechny czynnik zaangażowany w powstawanie nowotworów hematologicznych i mięsaków.

Przegląd FoundationOne® Heme

400

publikacji medycznych

30

wybranych intronów

250

RNA z ponad 250 genów
  • Pojedynczy test, który wykrywa wszystkie cztery klasy zmian genomowych w nowotworach hematologicznych i mięsakach.
  • Sekwencjonuje zarówno DNA, jak i RNA w celu wykrycia translokacji i fuzji genów. Do badania można dodatkowo zlecić oznaczenie PD-L1 metodą immunohistochemii.
  • Wynik badania uwzględnia pomiar niestabilności mikrosatelitarnej (MSI) oraz gęstości mutacji (TMB), które mogą pomóc w ocenie prawdopodobieństwa odpowiedzi na immunoterapie.
LISTA GENÓW

Publikacje

FoundationOne®Heme został zwalidowany, aby wykryć wszystkie cztery klasy zmian genomowych.

Zamów test
FoundationOne®Heme

Lekarz zamawia badanie przesyłając Formularz Zamówienia. Krew powinna zostać wysłana w tym samym dniu, w którym ją pobrano.

Próbki krwi są wysyłane od poniedziałku do czwartku

ZAMÓW TEST