Profilowanie genomowe…

…aby odkryć więcej opcji dla pacjenta

Profilowanie genomowe to coś więcej niż test. Nasz wynik dostarcza informacji o biomarkerach, co pomaga w zaproponowaniu zaaprobowanych terapii celowanych, immunoterapii i badań klinicznych odpowiednim pacjentom.

Każdy nowotwór jest inny. Jedyny – rozpatrując go na poziomie molekularnym. Pojedynczy test Foundation Medicine® może ujawnić zmiany w DNA, które powodują powstanie konkretnego nowotworu, co pomaga w dopasowaniu terapii właśnie do wykrytego profilu genomowego nowotworu danego pacjenta.

Sekwencjonowane nowej generacji (Next Generation Sequencing, NGS) umożliwia analizę próbki nowotworu we wszystkich czterech klasach zmian genomowych (substytucje zasad, insercje i delecje, zmiany liczby kopii genu i rearanżacje) istotnych w powstawaniu i rozwoju guzów litych, mięsakach oraz nowotworach hematologicznych.

Kompleksowe podejście daje wiarygodne wyniki

  • Rozpoznanie wszystkich czterech klas zmian genomowych – substytucje zasad, insercje lub delecje, zmiana liczby kopii genów oraz rearanżacje.
  • FoundationOne® CDx/FoundationOne® Liquid CDx /FoundationOne® Heme to kompleksowy profil nowotworu, oparty na zwalidowanych badaniach, potwierdzających dokładność metody i opublikowanych w uznanych naukowych czasopismach specjalistycznych.

Dodatkowe możliwości leczenia pacjentów

  • Standardowe testy takie jak np. FISH i IHC oraz panele hotspot identyfikują z reguły tylko jedną lub dwie klasy klinicznie istotnych zmian.
  • FoundationOne® CDx/FoundationOne® Liquid CDx/FoundationOne® Heme jest w stanie dostarczyć więcej ukierunkowanych informacji, dając więcej możliwości leczenia chorych niż standardowy panel Hotspot.

Oszczędność materiału tkankowego i czasu

  • Potrzebna jest jedynie niewielka ilość tkanki, używając rutynowych materiałów biopsyjnych i aspiratów cienkoigłowych.
  • Skuteczność również przy próbkach o wysokiej zawartości komórek nienowotworowych.

Podsumowanie możliwych do wykorzystania wyników w czytelnym raporcie

  • Wszystkie klinicznie potwierdzone istotne zmiany genomowe są zestawiane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej i opublikowanymi danymi klinicznymi z ukierunkowanymi terapiami i klinicznymi programami badawczymi.
  • >20 bioinformatyków i naukowców z zapleczem medyczno-biologicznym oraz najnowocześniejsze algorytmy sprawiają, że raport Foundation Medicine® zawiera najistotniejsze klinicznie informacje dla pacjenta.

Mamy już ponad

500

publikacji medycznych

50

partnerów farmaceutycznych

500000

profili pacjentów

Publikacje